knapp_lmk
hem om_lmk tjanster projekt kontakt

bildspel
lmk
I samhällsbyggarnas tjänst för Dig som vill samarbeta med erfarna och välutbildade ingenjörer inom markteknik och landskapsplanering.

tjanster
Detaljutformning av markanläggningar såsom vägar, gatuutformningar, centrumanläggningar, skolgårdar boststadsområden och VA.
projekt
Vi utför projekt åt kommuner, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar m.m.


Rosenbergsgatan 6
  554 51 JÖNKÖPING
Tel: 036-16 68 00

lmk<a>lmk-dev.se