knapp_lmk
hem om_lmk tjanster projekt kontakt
kontor

OM LMK
I samhällsbyggarnas tjänst för Dig som vill samarbeta med erfarna och välutbildade ingenjörer inom markteknik och landskapsplanering.

Arbetar med detaljutformning av markanläggningar såsom vägar, gatuutformningar, centrumanläggningar och VA i närsamhället.

Utför utformningar för lek och rekreation på skolgårdar, inom bostadsområden m m.Vi gestaltar även sjukhusområden, kyrkogårdar och andra offentliga markområden.

Har hög kompetens i miljöfrågor och stor kunnighet i miljöbalken.

Upprättar miljökonsekvensbeskrivningar.
Utför kontroll- och markbesiktningar samt lekplatsbesiktningar och är väl förtrogna med dagens gällande krav.

Nyttjar vår 40-åriga erfarenhet och skapar funktionella markanläggningar.

Givetvis arbetar vi alltid under ett uppdaterat kvalitetssystem.

Rosenbergsgatan 6
  554 51 JÖNKÖPING
Tel: 036-16 68 00

lmk<a>lmk-dev.se