knapp_lmk
hem om_lmk tjanster projekt kontakt
TJÄNSTER
Landskap & trädgård
Vi på LMK arbetar utifrån kundens förutsättningar och önskemål och utvecklar ideér och förslag. Genom beställarens och våra kunskaper resulterar detta till en produkt där teknik, miljö och estetik kombineras till det optimala och ekonomiskt bästa.
LMK's 40-åriga erfarenhet har varit en stor resurs i våra samhällsåtaganden vilket har skapat funktionella och fungerande anläggningar. Erfarenheter från våra uppskattade drift- och underhållsprogram har också bidraget till bra handlingar. Tillsammans med Dig kommer vi att utveckla kontoret ytterligare.


Väg- & gatuprojektering
Vi utför samtliga steg i projekteringen av gator och vägar.

Utredning
Utredning av förutsättningar och olika alternativ för objektet
Framtagande av underlag
Kostnadsberäkning


Förstudie
Studie av alternativa lösningar
Kostnadsberäkning


Miljökonsekvensbeskrivning
Beskrivning av objektets konsekvenser på miljön


Arbetsplan
Grövre projektering av anläggningen
Underlag för marklösen
Kostnadsberäkning


Bygghandling
Detaljprojektering av anläggningen
Upprättande av handlingar för byggande av objektet
Kostnadsberäkning


Relationshandling
Inmätning av den färdiga anläggningen samt uppritande av den färdiga anläggningen


VA-projektering

Vi uför samtliga steg vid projektering av va-ledningar.

Utredning
Utredning av förutsättningar för objektet
Studie av alternativa lösningar
Framtagande av underlag
Kostnadsberäkning


Bygghandling
Detaljprojektering av anläggningen
Upprättande av handlingar för byggande av objektet
Kostnadsberäkning


Relationshandling
Upprättande av relationshandlingar av den färdiga anläggningen


Kontroll & besiktning
Vi utför kontroll och uppföljning av markarbeten från schakt till finplanering.
Kenth Henriksson, medlem i "SBR", utför markbesiktningar och lekplatsbesiktningar inkl. lekredskap efter gällande svensk standard.


Mätning & kartering
LMK arbetar med inmätning och utsättning med totalstation och GPS.
Vi använder Leica 1200 system kombinerad TPS och GPS/GNSS mätning.
Vårt ritverktyg är AutoCAD Civil3D samt ArcGIS
 
Inmätning
Inmätning för underlag till projektering
Inmätning för underlag till kartering
Inmätning för underlag till relationshandlingar

 
Utsättning
Utsättning för byggnation

 
Kartering
Underlag för kartering kan vara inmätningar eller äldre kartor och ritningar som digitaliseras.

 Rosenbergsgatan 6
  554 51 JÖNKÖPING
Tel: 036-16 68 00

lmk<a>lmk-dev.se